Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

25/10/2019

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Mục đích và phạm vi thu thập thông tin – Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm liên hệ với khách hàng khi khách hàng gửi yêu cầu dịch vụ, sản phẩm về email công ty. – Thông tin website yêu cầu […]

chi tiết
Call Now Button